Drapanos Declaration on Community Exchange

Διακήρυξη του Δράπανου για τις αλληλέγγυες ανταλλαγές

11th October 2012, Drapanos Crete / 11 Οκτωβρίου 2012, Δράπανος, Κρήτη

Individuals, communities and environments are the true source of our wealth and well-being.

Οι άνθρωποι, οι κοινότητες και το περιβάλλον στο οποίο ζουν είναι η αληθινή πηγή πλούτου και ευημερίας.

Therefore we develop alternative means of exchange between individuals and organisations to foster more cooperative and equitable relations.

Γιαυτό αναπτύσσουμε εναλλακτικούς τρόπους και μέσα ανταλλαγών μεταξύ ανθρώπων και κοινοτήτων με σκοπό να ενισχύσουμε συνεργατικές και ισότιμες μεταξύ μας σχέσεις

Although we may focus on our own communities, we share this principle with other communities.

Ακόμη και αν η εστίαση και το ενδιαφέρον μας είναι στις δικές μας κοινότητες, εν τούτοις μοιραζόμαστε αυτές τις Αρχές με άλλες κοινότητες και δίκτυα.

Therefore we commit to work together in Greece and worldwide, to improve our practices, so that more communities connect to their own abundance.

Γιαυτό δεσμευόμαστε να εργαστούμε μαζί, στην Ελλάδα και στον κόσμο, για να βελτιώσουμε τις πρακτικές μας, έτσι ώστε περισσότερες κοινότητες και δίκτυα να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν με σκοπό τις ανταλλαγές στη βάση του δικού τους πλούτου και αφθονίας.

Our efforts are part of a greater movement to make economic activity more accountable, socially beneficial and environmentally sustainable.

Οι προσπάθειες μας αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κινήματος για πιο υπεύθυνη, κοινωνικά ωφέλιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα

Our work must develop ever expanding circles of cooperation, exchange and learning.

Η δραστηριότητα μας θα πρέπει να μας οδηγεί σε αυξανόμενους κύκλους συνεργασίας, ανταλλαγών και μάθησης

We invite others who share these aims to join us in a growing movement and emerging profession on community exchange.

Προσκαλούμε όλους όσους συμμερίζονται το ίδιο όραμα να γίνουν μέρος αυτού του αναπτυσσόμενου κινήματος για τις αλληλέγγυες ανταλλαγές.

This Declaration was agreed on 11th October 2012 by participants in a two day conference on community exchange, at the ‘European Sustainability Academy (ESA) in the village of Drapanos, Crete, Greece.

Το κείμενο υπογράφουν οι παρακάτω συμμετέχοντες στη Διάσκεψη για τη βιωσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιωσιμότητας στο Δράπανο της Κρήτης.

Please add your name, and if possible, organisation, in the comments below, to indicate your endorsement of the declaration.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας και, εάν είναι δυνατόν, τον οργανισμό σας στα παρακάτω σχόλια για να εκδηλώσετε την προσυπογραφή της Διακήρυξης.

If you want to engage with the emerging network on community exchange, please email:  info@EuroSustainability.org.
Επίσης εάν θέλετε να εμπλακείτε στο υπό δημιουργία δίκτυο για τις κοινοτικές συναλλαγές, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email : info@EuroSustainability.org

The undersigned endorse the Drapanos Declaration / Οι υπογράφοντες/ουσες επικυρώνουν τη Διακήρυξη του Δραπάνου:

NAME/ ΟΝΟΜΑ LOCATION/ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Μαρία Ανδριανάκη /Maria Andrianaki Drapanos, Crete
Σπύρος Ανδρουλιδάκης/ Spiros Androulidakis Rethymno, Crete
Prof. Jem Bendell Cumbria, UK
Jackie Bergman Stockholm, Sweden
Lina Daniene Lithuania
Ian Doyle Geneva, Switzerland
Αφροδίτη Φραγκομιχελάκη/ Afroditi Fragomichelaki Chania, Crete
Tomas Greco Jr. Arizona, USA
Γιάννης Γρηγορίου/ Giannis Grigoriou Volos, Greece
Sharon Jackson Drapanos, Crete
Hamish Jenkins Geneva, Switzerland
Indre Kleinaite Lithuania
Μελίτα Λαζαράτου/ Melita Lazaratou Drapanos, Crete
Sergio Lub California, USA
Dominique Maldague Chania, Crete
Μαργαρίτα Ναυπακτίτου/ Margarita Nafpaktitou Chania, Crete
Eλενα Παγάνη/ Elena Pagani Rethymno, Crete
Αλέκος Πανταζής/ Alekos Pantazis Rethymno, Crete
Γεωργία Πολάκη/ Georgia Polaki Chania, Crete
Sybille Saint Girons Paris, France
Matthew Slater Geneva, Switzerland
Κώστας Σταυρουλάκης/ Kostas Stavroulakis Chania, Crete

These signatories participate in the following organisations, while endorsing the Declaration in a personal capacity. (Οι υπογράφοντες συμμετέχουν στους παρακάτω οργανισμούς, ενώ προσυπογράφουν τη Διακήρυξη ατομικά):

Drafting the Declaration
Drafting the Declaration (photo: Sergio Lub)

Bergman Ledning och Utveckling, Sweden; Beyond Money, USA; Chania Exchange Network, Crete / Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων, Κρήτη; Community Forge, Geneva; European Sustainability Academy (ESA), Crete / Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιωσιμότητας, Κρήτη; Institute for Leadership and Sustainability, University of Cumbria, UK / Ινστιτούτο για την Ηγεσία και τη Βιωσιμότητα, University of Cumbria, UK; GYV

A  LIthuania; Kaunas University of Technology, Lithuania; Lifeworth Consulting, Geneva; Rethymnon Exchange Network- Crete / Αλληλέγγυο Ανταλλακτικό Δίκτυο Ρεθύμνου Ροδιά, Κρήτη / United Nations NGLS, Geneva; Magnisia Exchange and Solidarity Network, Volos, Greece / Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας Les Valeureux, Paris.

Please add your name, and if possible, organisation, in the comments below, to indicate your endorsement of the declaration.Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας και, εάν είναι δυνατόν, τον οργανισμό σας στα παρακάτω σχόλια για να εκδηλώσετε την προσυπογραφή της Διακήρυξης.

 

Giannis and Sharon
Our host, Sharon Jackson, head of ESA, and speaker Giannis, co-founder of Volos TEM community exchange system.
The Declaration
The Declaration

 

Jem and Tom
Myself (Prof Bendell) with Tom Greco, Matthew Slater and Sybille Saint Girons in the workshop before the Declaration